Variabeldefinisjon

Uføregrad for uførepensjonist

  English
Navn Uføregrad for uførepensjonist
Definisjon Variabelen viser uføregraden for uførepensjonist. (prosent). Viser hvor mye inntektsevnen er nedsatt
Gyldig fra 1992-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04.30 - Trygd og sosialhjelp
Sensitivitet Sensitiv