Variabeldefinisjon

Omsetning - strukturstatistikk

 
Navn Omsetning - strukturstatistikk
Definisjon Omsetning er definert som foretakets driftsinntekter, fratrukket både offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Spesielle offentlige avgifter vedrørende salget, og skatter og avgifter er inkludert i omsetningen, mens merverdiavgift ikke er inkludert.
Gyldig fra 2003-10-03
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
Kommentarer Denne variabelen benyttes både for foretak og bedrift.
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
09632: Svalbard. Hovedtall for bedrifter i offentlig sektor, etter hovednæring (SN2007)
09099: Åpnede konkurser, omsetning og sysselsatte i informasjonssektoren
08228: Foretak, omsetning og sysselsatte, unntatt offentlig forvaltning, etter næring (SN2007), organisasjonsform og antall sysselsatte (F)
08086: Utenlandskontrollerte foretak, etter land til ultimate eier
08085: Utenlandskontrollerte foretak, strukturstatistikk, etter eierkategori, næring (SN2007) og sysselsetting
08018: Transport og lagring. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak
08016: Hovedtall for næringshovedområdet (SN2007). Bedrifter (F)
08014: Fordeling av omsetning på ulike næringer, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak
08011: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Foretak
08010: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak
08009: Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
08008: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
08007: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Bedrifter
07959: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2007). Bedrifter (F)
07958: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringsundergruppe (SN2007). Foretak
07957: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak
07956: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07955: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07954: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Bedrifter
07909: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter (F)
07908: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Foretak
07907: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007) Foretak
07906: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07904: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07901: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Bedrifter
07438: Informasjon og kommunikasjon. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007). Foreløpige tall. Foretak
07420: Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007). Foretak. Foreløpige tall
07383: Svalbard. Sysselsatte, etter næring (SN2007), kjønn og type stilling
07381: Svalbard. Omsetning, etter næring (SN2007) og kundegruppe (1 000 kr)
07380: Svalbard. Strukturstatistikk, etter hovednæring (SN2007)
07374: Annen tjenesteyting. Hovedtall for foretak, etter næringshovedgruppe (SN2007). Foretak. Foreløpige tall
07370: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næring (SN2007). Foretak. Foreløpige tall
07164: Åpnede konkurser, etter næring (SN2007), organisasjonsform, omsetning, sysselsetting og etableringsår (F)
07096: Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, etter marked, næring (SN2007) og varetype
06778: Utenlandskontrollerte foretak, etter land til ultimate eier (avslutta serie)
06663: Utenlandskontrollerte foretak, strukturstatistikk (avslutta serie)
05018: Transport og kommunikasjon. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
04892: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
04891: Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
04890: Hovedtall, etter region og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
04889: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
04888: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
04852: Kulturell tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
04784: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
04338: Kulturell tjenesteyting. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2002). Foreløpige tall. Foretak (avslutta serie)
04223: Databehandlingsvirksomhet. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN94). Foreløpige tall. Foretak (avslutta serie)
04051: Omsetning fra hovedvirksomhet, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03931: Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2002). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie)
03925: Prosentvis fordeling av omsetning på ulike næringer, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03921: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03918: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03916: Hovedtall for næringshovedområdet. Bedrifter (F) (avslutta serie)
03915: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
03914: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
03912: Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2002). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie)
03907: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03905: Hovedtall, etter region og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
03904: Hovedtall for næringshovedområdet. Bedrifter (F) (avslutta serie)
03903: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
03902: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
03611: Åpnede konkurser, etter næring (SN94), organisasjonsform, omsetning, sysselsetting og etableringsår (F) (avslutta serie)
03219: Foretak (unntatt offentlig forvaltning), etter næring (SN94), organisasjonsform og antall sysselsatte (F) (avslutta serie)