Variabeldefinisjon

Forsørgerfradrag

  English
Navn Forsørgerfradrag
Definisjon Forsørgerfradrag er et fradrag i skatt som automatisk gis til personlige skattytere i forbindelse med forsørgelse av barn fra og med det året barnet er født til og med det inntektsåret barnet fyller 18 år. Hvis forsørgerfradraget er større enn sum utlignet skatt og avgifter, utbetales differansen ved skatteoppgjøret.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til 2000-12-31
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Variabelen omfatter forsørgerfradrag i løpet av kalenderåret. Forsørgerfradrag (opphørt fra og med inntektsåret 2001) trekkes direkte fra i skatten, eller utbetales som en overføring dersom vedkommende ikke er ilignet skatt. I inntektsregnskapet blir forsørgerfradraget betraktet som en overføring. Dette betyr at forsørgerfradraget her ikke blir regnet med under fradrag i skatt.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper
Sensitivitet Sensitiv