Variabeldefinisjon

System for oppvarming

  English
Navn System for oppvarming
Definisjon Variabelen angir hva slags ovner eller systemer for oppvarming som finnes i boligen, uavhengig av om disse faktisk er i bruk.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer På boligskjemaet i FoB2001 (spørsmål 21) er det samlet inn opplysninger om hvilke systemer for oppvarming som finnes i boligen.Følgende systemer finnes som egne variable: Elektriske ovner, vannbåren varme, åpen peis, lukkede ovner for fast brensel, ovner for flytende brensel, varmepumpe, andre systemer. I statistikken er boliger gruppert etter kombinasjoner av oppvarmingssystemer.
 
Statistisk enhet Bolig
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller