Variabeldefinisjon

Tilgang til kjøkken

  English
Navn Tilgang til kjøkken
Definisjon Kjøkkenet er den delen av boligen der det er installert utstyr til matlaging.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Opplysningene er hentet fra boligskjema i Fob2001, spørsmål 13. Kjøkkenet kan være et eget rom, men åpne kjøkkenløsninger er også regnet som kjøkken. Dersom flere boliger har felles kjøkken, for eksempel hybler i et hybelbygg, er alle boligene regnet å være uten kjøkken. Det finnes opplysninger om slike boliger har tilgang til felleskjøkken.
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv