Variabeldefinisjon

Alle viktige rom i boligen tilgjengelig for rullestolbruker

  English
Navn Alle viktige rom i boligen tilgjengelig for rullestolbruker
Definisjon Variabelen viser om en rullestolbruker ved egen hjelp kan benytte bad, wc, minst ett soverom, kjøkken og stue i boligen. Dette er vurdert uavhengig av om en rullestolbruker kan komme inn i boligen ved egen hjelp.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Opplysningene er hentet fra boligskjemaet i FoB2001, spørsmål 20.
 
Statistisk enhet Bolig
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv