Variabeldefinisjon

Aktivitetsstatus (FoB), detaljert

  English
Navn Aktivitetsstatus (FoB), detaljert
Definisjon Statuskoden består av to ledd. Det første er som i variabelen Aktivitetsstatus. Det andre benyttes for gruppene Pensjonister og Under utdanning og viser henholdsvis type pensjon og type utdanning (se kodeliste).
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Aktivitetsstatus (FoB)