Variabeldefinisjon

Pendlingskode

  English
Navn Pendlingskode
Definisjon Pendlingskode sammenlikner de sysselsattes bostedskommune og arbeidsstedskommune.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Som arbeidssted regnes bedriftens beliggenhet. Dette er ikke alltid det samme som oppmøteplass på arbeid. Som bosted regnes adresse ifølge folkeregisteret. Særlig for borteboende studenter vil dette avvike fra det faktiske bostedet. Når bosted og arbeidssted ikke er i samme kommune regnes personen som pendler. Pendlere fordeles etter om bostedet og arbeidsstedet er i samme økonomiske region, i samme fylke ellers eller i forskjellig fylke.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller