Variabeldefinisjon

Parets sysselsetting

  English
Navn Parets sysselsetting
Definisjon Angir om ingen, en (mann eller kvinne) eller begge i paret er sysselsatt i referanseuka.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Familie
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv