Variabeldefinisjon

Samlivsform

  English
Navn Samlivsform
Definisjon Personer er klassifisert etter om de lever i et par eller ikke, og eventuelt type par (gift, registrert partner, samboer av motsatt/samme kjønn). Personer som ikke bor i privathusholdninger regnes her med i gruppen "ikke par".
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Samlivsform er en aggregering av variabelen Parkode.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/20/familie/om.html
Statistikk Familier og husholdninger
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Parkode
Lenket til Statistikkbanktabeller