Variabeldefinisjon

Bolignummer

 
Navn Bolignummer
Definisjon Bolignummer identifiserer den enkelte bolig i bygninger med flere boliger. Den består av etasjetype, etasjenummer og leilighetsnummer.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Bolig
Ekstern kilde GAB Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Etasjenummer
Etasjetype
Leilighetsnummer