Variabeldefinisjon

Alderspensjonsdel

  English
Navn Alderspensjonsdel
Definisjon Andel av alderspensjon som tas ut (prosent)
Gyldig fra 1992-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04.30 - Trygd og sosialhjelp
Sensitivitet Sensitiv