Variabeldefinisjon

Elev/student per 1. oktober

  English
Navn Elev/student per 1. oktober
Definisjon Variabelen viser hvilke personer sm er i utdanning og gjelder alle elever/studenter som har avsluttet grunnskolen. Som elever regnes personer som går på videregående skole (utdanninger med en varighet på minst 300 undervisningstimer per år) og folkehøgskoler samt personer på arbeidsmarkedskurs. Som studenter regnes personer som tar høyere utdanning, det vil si som studerer ved godkjente høgskoler, universitet og vitenskapelige høgskoler.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Variabelen er laget til FoB2001 basert på opplysninger fra den løpende utdanningsstatistikken. I utdanningsstatistikken er lærlinger medregnet under videregående opplæring. I FoB2001 er lærlinger ikke regnet med som elever.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller