Variabeldefinisjon

Antall personbiler som eies i husholdningen

  English
Navn Antall personbiler som eies i husholdningen
Definisjon Variabelen angir hvor mange personbiler husholdningens medlemmer eier, det vil si som er registrert på personer i husholdningen. I tillegg til personbiler er også små kombibiler, små varebiler og minibusser regnet med.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv