Variabeldefinisjon

Arbeidsstedsbydel, viktigste arbeidsforhold

 
Navn Arbeidsstedsbydel, viktigste arbeidsforhold
Definisjon Variabelen angir den bydelen der personen har sin arbeidsplass på referansetidspunktet, og er knyttet til personens viktigste arbeidsforhold. Arbeidsstedets adresse er hentet fra Bedrifts- og foretaksregisteret.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Variabelen gjelder kun sysselsatte med arbeidsstedskommune i Oslo, Stavanger, Bergen eller Trondheim.
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for bydelsinndeling