Variabeldefinisjon

Antall personbiler som disponeres i husholdningen

  English
Navn Antall personbiler som disponeres i husholdningen
Definisjon Det tas utgangspunkt i antall personbiler som eies av (er registrert på) personer i husholdningen. I tillegg til personbiler er også små kombibiler, små varebiler og minibusser regnet med. Personer som disponerer fri bil gjennom arbeidsforhold regnes å ha en bil i tillegg. Antall biler summeres for alle husholdningsmedlemmer.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv