Variabeldefinisjon

Antall personer i husholdningen med førerkort for bil

  English
Navn Antall personer i husholdningen med førerkort for bil
Definisjon Variabelen angir antall personer i husholdningen som har førerkort for bil (klasse B).
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv