Variabeldefinisjon

Forbruksutgift

  English
Navn Forbruksutgift
Definisjon Forbruksutgift omfatter husholdningens utbetalinger. I forbruksutgift inngår ikke utgifter til direkte skatter, trygdepremie, gitte gaver, realinvesteringer (f.eks. kjøp av bolig og utgifter til bygging og påbygging av bolig), og kontraktmessig sparing ( f.eks. pensjonsinnskott, avdrag på lån, livsforsikring mv.). I tillegg til utbetalingene omfatter forbruksutgift verdien av forbruket av egenproduserte varer og mottatte gaver. Egenproduserte varer er verdsatt etter produsentpris og mottatte gaver etter detaljpris. For noen varige forbruksvarer utgjør forbruksutgiften differansen mellom utgift ved kjøp og "inntekt" ved eventuelt salg (innbytte). Av den grunn vil det i enkelte tabeller kunne framkomme negative tall.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 05.02 - Forbruk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
10447: Utgift per husholdning per år, for par med barn, etter vare- og tjenestegruppe og inntekt
10446: Utgift per husholdning per år, for par uten barn, etter vare- og tjenestegruppe og inntekt
10445: Utgift per husholdning per år for aleneboende, etter vare- og tjenestegruppe og inntekt
10444: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og inntekt
10245: Utgift per husholdning per år for par med barn, etter vare- og tjenestegruppe og antall og alder på barn
10244: Utgift per husholdning per år for par uten barn, etter vare- og tjenestegruppe og hovedinntektstakers alder
10243: Utgift per husholdning per år for aleneboende, etter vare- og tjenestegruppe og alder
10242: Utgift per husholdning per år for aleneboende, etter vare- og tjenestegruppe og kjønn
10241: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og hovedinntektstakerens alder
10240: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og tallet på personer
10239: Utgift per husholdning per måned, etter vare- og tjenestegruppe og årstider
10238: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og bostedsstrøk
10237: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og landsdel
10236: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og husholdningstype
10235: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe
06376: Forbrukte mengder av mat- og drikkevarer per person per år, etter varegruppe (kg/liter) (avslutta serie)
06375: Utgift per husholdning per år, for par med barn, etter vare- og tjenestegruppe og antall og alder på barn (avslutta serie)
06374: Utgift per husholdning per år, for par uten barn, etter vare- og tjenestegruppe og hovedinntektstakers alder (avslutta serie)
06373: Utgift per husholdning per år, for aleneboende, etter vare- og tjenestegruppe og alder (avslutta serie)
06372: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og bostedsstrøk (avslutta serie)
06371: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og landsdel (avslutta serie)
06370: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og husholdningstype (avslutta serie)
06368: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe (avslutta serie)
06366: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe (avslutta serie)