Variabeldefinisjon

Antall etasjer

  English
Navn Antall etasjer
Definisjon Variabelen viser til hvor mange etasjer det totalt er i bygningen. Kjeller eller underetasje tas ikke med i beregningen av antall etasjer. Loft er bare regnet med dersom det er innredet til boligformål.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Opplysningene er hentet fra boligskjemaet i FoB2001, spørsmål 10.
 
Statistisk enhet Bygning
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv