Variabeldefinisjon

Husdyr

  Norwegian (bokmål) English
Namn Husdyr
Definisjon Dyr av ulike slag (pattedyr, fuglar, bier) som blir halde for nytteformål, til dømes for produksjon av produkt som mjølk, kjøt og ull, for al eller for trekkraft. Kjæledyr blir ikkje rekna med.
Gyldig frå
Gyldig til
Eigar 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarar Nokre husdyrslag er ikkje med i statistikken som SSB utarbeidar: Opplysningar om tamreindrift blir samla inn av Landbruksdirektoratet (tidlegare Reindriftsforvaltninga). SSB samla inn opplysningar om hald av pelsdyr siste gong i Landbruksteljing 1989. Seinare statistikk frå Landbruksdirektoratet basert på søknadar om produksjonstilskott i jordbruket, omfattar dei fleste pelsdyrgarane.
 
Statistisk eining Verksemd
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Jordbruksbedrift
Klassifikasjon Standard for klassifisering av husdyr