Variabeldefinisjon

Husdyr

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Husdyr
Definisjon Dyr av ulike slag (pattedyr, fugler, bier) som holdes for nytteformål, for eksempel for produksjon av produkter som mjølk, kjøtt og ull, for avl eller for trekkraft. Kjæledyr regnes ikke med.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Noen husdyrslag inngår ikke i statistikken som utarbeides av SSB: Opplysninger om tamreindrift samles inn av Landbruksdirektoratet (tidligere Reindriftsforvaltningen). SSB samlet inn opplysninger om pelsdyrhold siste gang i Landbrukstelling 1989. Senere statistikk fra Landbruksdirektoratet basert på søknader om produksjonstilksudd i jordbruket, omfatter de fleste pelsdyrgårdene.
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Jordbruksbedrift
Klassifikasjon Standard for klassifisering av husdyr