Variabeldefinisjon

Husdyr på utmarksbeite

  Norwegian (bokmål) English
Namn Husdyr på utmarksbeite
Definisjon Husdyr av ulike slag som i ein beitesesong er ei viss minimumstid på utmarksbeite.
Gyldig frå
Gyldig til 2016-12-31
Eigar 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarar Til og med 2008 var det krav om at dyra var minst 8 veker på utmarksbeite. Frå og med 2009 er kravet 5 veker.
 
Statistisk eining Verksemd
Ekstern kjelde Landbruksdirektoratet
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Husdyr
Kodeliste Antall husdyr på utmarksbeite