Variabeldefinisjon

Husdyr på utmarksbeite

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Husdyr på utmarksbeite
Definisjon Husdyr av ulike slag som i løpet av en beitesesong er en viss minimumstid på utmarksbeite.
Gyldig fra
Gyldig til 2016-12-31
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Til og med 2008 var det krav om at dyra var minst 8 uker på utmarksbeite. Fra og med 2009 er kravet 5 uker.
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde Landbruksdirektoratet
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Husdyr
Kodeliste Antall husdyr på utmarksbeite