Variabeldefinisjon

Seterdrift

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Seterdrift
Definisjon Seter med minst 4 ukers melkeproduksjon i løpet av sommeren. Seterdrifta kan skje på jordbruksbedriftens egen seter eller ved deltakelse i fellesseter.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde Landbruksdirektoratet
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Jordbruksbedrift
Kodeliste Seterdrift