Variabeldefinisjon

Samdrift i jordbruket

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Samdrift i jordbruket
Definisjon Organisert samarbeid mellom to eller flere personer om drift av en jordbruksbedrift
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Samdrifter er organisert som selskap med delt ansvar (DA) eller som ansvarlig selskap (ANS). Det mest vanlige er at samdrifter er reine driftsselskap, men samdrifter kan også eie f.eks. maskiner eller husdyr. Samdrift i mjøllkeproduksjon er den mest vanlige formen for samdrift i jordbruket. Samdrift i mjøllkeproduksjon må være godkjent av Landbruksdirektoratet.
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde Landbruksdirektoratet
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv