Variabeldefinisjon

Jordbruksareal i drift

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Jordbruksareal i drift
Definisjon Jordbruksareal som høstes minst en gang i løpet av et år, inkludert tilplantet eller tilsådd areal med flerårige vekster som ennå ikke gir avling. Åpen åker der det ikke tas avling i løpet av året, men som er tenkt høstet neste år inngår.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Jordbruksareal
Klassifikasjon Standard for klassifisering av jordbruksareal etter bruken