Variabeldefinisjon

Jordbruksareal ute av drift

  Norwegian (bokmål) English
Namn Jordbruksareal ute av drift
Definisjon Jordbruksareal som ikkje lenger er i bruk, men som utan nybrottsliknande arbeid kan takast i bruk igjen som jordbruksareal. Open åker som brakkleggast for eitt år blir ikkje rekna som ute av drift.
Gyldig frå
Gyldig til
Eigar 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk eining Verksemd
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Jordbruksareal
Klassifikasjon Standard for klassifisering av jordbruksareal etter bruken