Variabeldefinisjon

Jordbruksareal ute av drift

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Jordbruksareal ute av drift
Definisjon Jordbruksareal som ikke lenger er i bruk, men som uten nydyrkingslignende arbeid6 kan tas i bruk igjen som jordbruksareal. Åpen åker som brakklegges for ett år inngår ikke.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Jordbruksareal
Klassifikasjon Standard for klassifisering av jordbruksareal etter bruken