Variabeldefinisjon

Overflatedyrka jordbruksareal

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Overflatedyrka jordbruksareal
Definisjon Jordbruksareal som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten, slik at maskinell høsting er mulig.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Jf. markslagsklassifikasjon i Økonomisk kartverk.
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for klassifisering av jordbruksareal etter bruken