Variabeldefinisjon

Fulldyrka jordbruksareal

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Fulldyrka jordbruksareal
Definisjon Jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde og som kan nyttes til åkervekster eller til eng som kan fornyes ved pløying.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Jf. markslagsklassifikasjon i Økonomisk kartverk.
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for klassifisering av jordbruksareal etter bruken