Variabeldefinisjon

Økologisk jordbruk

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Økologisk jordbruk
Definisjon Plante- og husdyrproduksjon som tilfredsstiller produksjonskravene i forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler.
Gyldig fra 1998-05-05
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde Landbruksdirektoratet
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv