Variabeldefinisjon

Økologisk husdyrproduksjon

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Økologisk husdyrproduksjon
Definisjon Husdyrproduksjon som er ferdig omlagt til økologisk drift i henhold til kravene i forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler.
Gyldig fra 1998-05-05
Gyldig til 2016-12-31
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde Landbruksdirektoratet
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv