Variabeldefinisjon

Karensareal

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Karensareal
Definisjon Jordbruksareal påbegynt omlagt, men ennå ikke godkjent som økologisk drevet jordbruksareal.
Gyldig fra 1998-05-05
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde Landbruksdirektoratet
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Økologisk jordbruksareal