Variabeldefinisjon

Jordbruksareal under omlegging til økologisk drift (karensareal)

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Jordbruksareal under omlegging til økologisk drift (karensareal)
Definisjon Jordbruksareal påbegynt omlagt, men ennå ikke godkjent som økologisk drevet jordbruksareal.
Gyldig fra 1998-05-05
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde Landbruksdirektoratet
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Økologisk jordbruksareal