Variabeldefinisjon

Botid

  English
Navn Botid
Definisjon Variabelen viser botiden i hele år fra første oppholdsdato i landet og fram til referansedato.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02 - Befolkning
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/10/innvbef/om.html
Sensitivitet Sensitiv