Variabeldefinisjon

Antall medlemmer i familien (Besys)

  English
Navn Antall medlemmer i familien (Besys)
Definisjon Variabelen viser antall personer med samme familienummer (BESYS). Variabelen brukes i familiestatistikken.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til 2006-01-01
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Familie
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/20/familie/om.html
Statistikk Familier og husholdninger
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Familienummer (BESYS)