Variabeldefinisjon

Familietype (Besys)

  English
Navn Familietype (Besys)
Definisjon Familietype er en klassifikasjon som beskriver de familietyper som brukes i SSBs familiestatistikk
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til 2006-01-01
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Klassifikasjonen for familietype ble erstattet med Standard for gruppering av familier i 2006
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/20/familie/om.html
Statistikk Familier og husholdninger
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Familienummer (BESYS)
Klassifikasjon Standard for gruppering av familier