Variabeldefinisjon

Reisemål

  English
Navn Reisemål
Definisjon Reisemål er definert som hovedmål for reisen. Ved rundreise er reisemål definert som det stedet som er grunnen til at reisen fant sted. Hvis dette ikke kan bestemmes, er reisemål definert som stedet som den reisende hadde fleste overnattinger, dernest det stedet som ligger lengst unna avreisestedet.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
Kommentarer Reisemål grupperes etter landsdel eller land
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 00.02.20 - Tidsbruk
Statistikk Den nasjonale reisevaneundersøkelsen
Sensitivitet Sensitiv