Variabeldefinisjon

Overnatting - reise

  English
Navn Overnatting - reise
Definisjon En overnatting tilsvarer en person som har overnattet en natt utenfor helårsboligen i forbindelse med reise.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 00.02.20 - Tidsbruk
Statistikk Den nasjonale reisevaneundersøkelsen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller