Variabeldefinisjon

Merkantile stillinger

  English
Navn Merkantile stillinger
Definisjon Angir antall ubesatte merkantile stillinger i barneverntjenesten per 31.12. En stilling blir definert som ledig dersom den har stått ledig fire måneder eller lengre.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.03.10 - Barnevern
Statistikk Barnevern, personell
Sensitivitet Sensitiv