Variabeldefinisjon

Fagstillinger

  English
Navn Fagstillinger
Definisjon Angir ubesatte fagstillinger i barneverntjenesten per 31.12. En stilling blir definert som ledig dersom den har vært ubesatt fire måneder eller lengre.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.03.10 - Barnevern
Statistikk Barnevern, personell
Sensitivitet Sensitiv