Variabeldefinisjon

Familienummer (BESYS)

  English
Navn Familienummer (BESYS)
Definisjon Variabelen viser familienummer som brukes i familiestatistikken, det vil si referansepersonens fødselsnummer. Ektepar/registrerte partnere med eller uten barn, mor/far med barn og samboere med minst ett felles barn har felles familienummer. Samboere uten barn har hvert sitt familienummer.
Gyldig fra 1989-01-01
Gyldig til 2006-01-01
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Referanseperson i et ektepar er mannen, i samboerpar er det kvinnen og i registrerte partnerskap er det eldste partner.
 
Statistisk enhet Familie
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/20/familie/om.html
Sensitivitet Sensitiv