Variabeldefinisjon

Annen utdanning, ufaglært

  English
Navn Annen utdanning, ufaglært
Definisjon Ansatte i barneverntjenesten per 31.12 med annen type utdanning enn høyere utdanning på universitet/høyskolenivå eller merkantil utdanning. Inkluderer også ufaglærte.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.03.10 - Barnevern
Statistikk Barnevern, personell
Sensitivitet Sensitiv