Variabeldefinisjon

Personer med kontor/merkantil utdanning

  English
Navn Personer med kontor/merkantil utdanning
Definisjon Ansatte i barneverntjenesten med kontor/merkantil utdanning, per 31.12 i statistikkåret.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.03.10 - Barnevern
Statistikk Barnevern, personell
Sensitivitet Sensitiv