Variabeldefinisjon

Personer med annen høyskole/universitetsutdanning

  English
Navn Personer med annen høyskole/universitetsutdanning
Definisjon Ansatte i barneverntjenesten med høyere utdanning (utenom barnevernspedagoger og sosionomer), per 31.12 i statistikkåret.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.03.10 - Barnevern
Statistikk Barnevern, personell
Sensitivitet Sensitiv