Variabeldefinisjon

Barnevernspedagoger

  English
Navn Barnevernspedagoger
Definisjon Antall ansatte i barneverntjenesten med utdanning som barnevernspedagog, per 31.12
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.03.10 - Barnevern
Statistikk Barnevern, personell
Sensitivitet Sensitiv