Variabeldefinisjon

Sosionomer

  English
Navn Sosionomer
Definisjon Antall ansatte i barneverntjenesten med sosionomutdanning, per 31.12 i statistikkåret.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.03.10 - Barnevern
Statistikk Barnevern, personell
Sensitivitet Sensitiv