Variabeldefinisjon

Hjelpetiltak

  English
Navn Hjelpetiltak
Definisjon Hjelpetiltak er etter lov om barneverntjenester hjemlet i § 4-4 (i gammel barnevernlov både § 18 førebyggende tiltak og § 51 ettervernstiltak). Hjelpetiltak kan for eksempel være økonomisk stønad, barnehage, SFO, støttekontakt, tilsyn, besøkshjem/avlastningshjem, hjemmekonsulent, avlastningsinstitusjon, foreldre-/barneplasser (mødrehjem), poliklinisk behandling i barne- og ungdomspsykiatrisk institusjon, hjelp til bolig osv. Den nye barnevernsloven som kom i 1993 åpnet for at barn kan plasseres bort fra hjemmet, til for eksempel institusjon og fosterhjem, uten at det må treffes vedtak om å overta omsorgen. En slik plassering etter § 4-4 femte ledd, vil da bli et hjelpetiltak.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.03.10 - Barnevern
Statistikk Barnevern
Sensitivitet Sensitiv