Variabeldefinisjon

Meldingens saksinnhold

  English
Navn Meldingens saksinnhold
Definisjon Hva meldingsinstansen oppgir som grunn til å melde saken til barneverntjenesten
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.03.10 - Barnevern
Statistikk Barnevern
Sensitivitet Sensitiv