Variabeldefinisjon

Resultat av undersøkelsen

  English
Navn Resultat av undersøkelsen
Definisjon En undersøkelse fra barneverntjenesten kan føre til vedtak etter barnevernloven, saken kan henlegges eller det kan bli gitt råd og veiledning.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til 2005-12-31
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.03.10 - Barnevern
Statistikk Barnevern
Sensitivitet Sensitiv
 
Kodeliste Resultat av undersøkelsen