Variabeldefinisjon

Alder ved årets utgang

  English
Navn Alder ved årets utgang
Definisjon Personens alder ved utgangen av året
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/
Sensitivitet Sensitiv